Yderligere information fra Hem Vandværk

Indvindingsopland
Ifølge undersøgelser og oplysninger indvinder Hem Vandværk vandet fra landbrugsområderne fra Grønvang og mod Grove.

Udpumpet vandmængde
Vandværket udpumper ca. 55.000 m3 årligt.

Takstblad
Takstbladet informerer om diverse priser.
Takstbladet godkendes af Skive Kommune hvert år. Download takstbladet her.

Regulativ
Regulativet fastsætter vandværkets forpligtelser over for dig som forbruger, og forbrugerens forpligtelser over for vandværket.
Kort sagt så beskriver regulativet pligt og rettigheder begge veje, og fungerer derfor som handelsbetingelser.
Regulativet skal godkendes af Teknik og Miljøudvalget i Skive Kommune.
Regulativet er godkendt januar 2019, og kan downloades her.

Vedtægter
Vore vedtægter kan downloades her.

Vandprøver
Analyseprogrammet udføres af godkendt laboratorium, i henhold til bekendtgørelse for vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Vandforsynings analyser er opdelt i direkte – mikrobiologiske – og fysisk/kemiske undersøgelser.

Hårdhedsgrad (°dH)Betegnelse
0-4Meget blødt
4-8Blødt
8-12Middelhårdt
12-18Temmelig hårdt
18-30Meget hårdt
Over 30Hårdt

 

Vandkvalitet
Vandkvaliteten er god. Alle parametre overholder grænseværdierne.

min.max.
Koliform bakterie:<1 pr. 100 ml.< 1
Ecoli:<1 pr. 100 ml.< 1
PH:7,578,5
Hårdhed:14.7° dH530

 

Du kan downloade de fulde analyser her.

Vandbehandling
Vandets vej fra grundvand til forbruger foregår i et lukket system.
Først pumper vi råvandet op fra grundvandet. Det gør vi fra en af vore boringer i indvindingsområdet.
Vi har 2 boringer, en ved Ballingvej, som har en dybde på 40m, og en under vandværksbygningen som har en dybde på 35m.
Et filter på den nederste del af forerøret sikrer at der ikke kommer sand med op fra grundvandet.
Forerøret sikrer at boringen ikke falder sammen, og at vandet kun hentes fra det ønskede lag i jorden.
Vandet transporteres til vandværket i rørledninger under jorden.
Under iltningen frigives jern og mangan. Det bliver til flager og grums, som opfanges i lukkede sandfiltre i vore trykfiltre som skylles automatisk.
Filtersystemet består af 2 stk. trykfiltre med en kapacitet på 5m3/time pr. stk.
Vandet opbevares herefter i vor rent-vands-tank .
Når vandet skal ud til forbrugeren, har vi 3 pumper, som vi bruger til at justere trykket i forsyningsområdet, alt efter forbruget.

Fraflytning
Du skal melde flytning til Skive Vand, som administrere denne del for os.
Du kan melde flytning på www.skivevand.dk

Kvalitetssikring
Den lovpligtige kvalitetssikring udføres af Brøndborer Poul Christiansen Højslev.

 


Ønsker du at tilmelde eller framelde dig sms eller mail info fra os, kan dette gøres via nedenstående formular: