Nyt fra Hem Vandværk 03.10.2019

20. september 2019

Vi har alle gennem den sidste tid haft udfordringer med coliform bakterier i vort vand.

Situationen er pt. at vi stadig anbefaler kogning af vand til madlavning.

 

Bestyrelsen besluttede i år at fremtidssikre vandforsyningen ved at nedlægge 2 nye 110mm forsyningsledninger. De gamle ledninger var ca. 50 år gamle.

 

Inden ibrugtagning af de nye ledninger blev de gennemskyllet.

 

Da vi konstaterede coliforme bakterier kom vi med kogeanbefalingen.

 

Den 20/9 viste en ny analyse at vi kunne ophæve kogeanbefalingen.

Der var dog stadig bakterier i vandet, men nu under grænseværdien.

 

Den 26/9 viste en ny analyse, at den var gal igen, derfor ny kogeanbefaling.

 

I tæt samarbejde med vor hygiejne partner, har vi her i weekenden gennemskyllet hver ny ledning i henholdsvis 24 og 48 timer

 

Den 1/10 viste en ny analyse, at vi er på rette vej, men ikke helt i mål. Ved ventilbrønden var tallet lidt over grænseværdien, hos ældrecentret lidt under.

 

Derfor bliver der foretaget en ny analyse i dag den 3/10. De hidtidige analyser er taget på værket, og i den nye ventilbrønd ved Damgårdsvej, samt ældrecentret.

De  nye analyser bliver taget i boringen, og i filteranlægget på værket, samt ved taphanen på værket.

 

Vi har nu afprøvet vor beredskabsplan, og har erfaret, at vi skal have et par tilretninger bla. hjemmesiden.

Det har vi nu taget hånd om, således at  fremover bliver vor hjemmeside opdateret samtidig med SMS beskeder.

Bestyrelsen beklager meget de ulemper som har ramt os alle, men vi arbejder på højtryk for at løse problemet.

Der er lukket for kommentarer.