Besked fra Hem Vandværk

23. september 2021

Fra mandag den 27.09 påbegyndes udskiftning af 61 stk vandmålere i byen.
For at sikre at de vandmålere, som er opsat hos forbrugerne, måler så korrekt som muligt, skal der ske en udskiftning af vandmåleren. Udskiftningen foretages af Dam & Hovgaard A/S uden udgifter for grundejeren.

Vi forsøger at træffe nogen hjemme i tidsrummet 07.00 – 15.30.
Træffes der ikke nogen hjemme, lægges en seddel i postkassen, så vær venligst opmærksom,
på jeres postkasse fra i næste uge.

På sedlen fremgår det, hvem I skal kontakte for nærmere aftale.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Hem Vandværk.

Der er lukket for kommentarer.